معرفي ساز ديوان (باقلاما) . موزيك . كليپ .
 
 
دهم و یازدهم اسقند ماه ۹۱  هشت تا ده شب

آدرس : پیروزی - سی متری نیروهوایی -خیابان هشتم نیرو هوایی-جنب فرعی ۳۳/۸

 

گروه دیوان نوازان

آدرس : پیروزی - سی متری نیروهوایی -خیابان هشتم نیرو هوایی-جنب فرعی ۳۳/۸

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 
 

باقلاما

باغلاما از نظر لغوي به معني نَبندْ(فعل امر از مصدر بستن:bağlamak) همچنين به معناي اتصال(بند و بست) كه اين معنا به مفهومي كه در موسيقي دارد نزديكتر است.در موسيقي مردمي ترك باقلاما به معنی سنتی ديرينه (نوعی رقابت و مسابقه شعری) است. در اين مسابقه که اغلب روزهای متوالی به طول می انجاميده است، عاشيق­ها به مصاف هم رفته و داستان گويی می­کردند. شخصی که شعرها و نغمه­های بيشتری در حافظه داشته،برنده اعلام می شده و اغلب ساز رقيب را نيز به عنوان نشاني از پيروزي از او مي­گرفت.اين سنت در آذربايجان و ترکيه رواج داشته است. اين سنت در آذربايجان غربي از ميان رفته، اما در ترکيه هنوز رواج دارد.

باقلاما

سازهاي زهي موسيقي مردمي تركي، قدمتي در حدود 2000 سال دارد. روايتهاي مختلفي در مورد پيدايش اين سازها نقل شده است. يكي از اين روايتها اين است: "يكي از مردان شجاع شكارچي، در هنگام برگشتن از شكار جايي به استراحت مي­پردازد. در حين استراحت صدايي متفاوت و بسيار زيبا به گوشش مي­رسد، وقتي­كه به جاده­اي كه صدا از آن مي­آمد نگاه كرد، متوجه شد صدا از وزش يالِ اسبي مُرده در يك كرجي مي­آيد. مويي از يالِ اين اسب در ارتعاش باد در اهتزاز بود و با حركت بيشه­زار اطراف صدايي موزون را تشكيل مي­داد. شكارچي به كرجي وارد شد و سعي كرد با انگشتانش بر موي اسب ضربه وارد كند، او صداهايي را كه به اين طريق توليد مي­كرد دوست داشت. و به همين دليل هيچوقت آن كرجي را ترك نكرد." در اينجا فرض بر اين بوده كه اولين سازهاي زهي بدين شكل ساخته شدند. روايت ديگري كه در اين مورد گفته شده اين است كه تير و كماني كه به منظور شكار و جنگ بكار مي­رفته چون با ضربه يا مالش سيمِ كمان همراه بوده با توسعه بيشتر به سازهاي زهي تبديل شده است. درواقع قُپوزي كه درزمان دَدَكوركوت (Dede Korkut) رايج بوده، هم با انگشتان و هم با آرشه نواخته مي­شده و اين در فرهنگِ تابعِ تركها مهم است،كه مثلاً چنين سازهايي در هنگام حفاري اجسادِ مردهِ اسبها به وجود آمده اند. تا دوره­هاي اخير ساختارِ باقلاما به سرِ اسب تشبيه مي­شده و از موي اسب به جاي سيمِ اين ساز استفاده مي شده است.

باقلاما


انواع مختلف باقلاما:باقلاما در واقع يكي از سازهاي خانواده­اي از سازهاي تقريبا هم­شكل، ولي با اندازه­ها و تعداد سيم­هاي متفاوت است. خانواده باقلاما(Bağlama ve Ailesi) كه شامل سازهاي مختلفي است؛ در موسيقي مردمي تركيه به دو صورتِ با مضراب و بدونِ مضراب نواخته مي­شوند. خانواده باقلاما از سازهايي چون جُورّا (curra)، ديوان­سازي (divan sazı)، بُزوك(bozuk)، چگور (çöğür)، بولگاري(bulgari)، ايكي­تَلي (iki telli) و ميدان­سازي (meydan sazı) را دربر مي­گيرد. اينها همگي به باقلاما شباهت ‌ظاهريِ بسياري دارند.مورد استفاده ترين انواع باقلاما اينها هستند:

جُورّا: اين ساز دو نوع و دو انداره متفاوت دارد. اين نوع از باقلاما داراي كوچكترين سايز است. جُورّا مي­تواند با 2 يا 3 سيم باشد، سيمهاي تحتاني، 1 سيم مياني و 1 سيم فوقاني.امروزه اين ساز با 6 سيم جفت بكار برده مي شود. 2 سيم تحتاني، 2 سيم مياني و 2 سيم فوقاني. نوعي كه با انگشت بدون استفاده از مضراب نواخته مي­شود جُورّا انگشتي خوانده مي­شود. هم­چنين دَدَسازي، روزبا و ايريزْوا باقلاما، سازهايي ديگر به غير از جُورّا هستند. همگي آنها با 3 رديف سيم با مضراب نواخته مي­شوند. اين سازها داراي كوكهاي متفاوتي هستند. شماره پرده سازها مي­تواند 9، 12، 19 و 23 متغير باشد. لغت جُورّا به معني سازي است كه اُكتاوهاي صدايي زير و تيزي دارد. اندازه كاسه جُورّا از 22 تا 29 سانتي متر دارزا دارد. طولِ سيمهاي آن 46.9 سانتي متر است.ضخامت اين سيمها كه همگي فولادي هستند در رديف تحتاني 0،15 ميليمتر، در رديف تحتاني 0،20 و در رديف فوقاني 0،13 است.كوك جُورّا متغيير است و مي تواند مانند باقلاماي دسته كوتاه يا بزرگ كوك شود.

 باقلاماي دسته كوتاه: اين نوع بزرگتر از جُورّا است. باقلاما دسته كوتاه خود دو نوع است. باقلاما داراي 7 سيم (پنج سيم فولادي و دوسيم ابريشم/فنري)است. سايز كوچك معمولاً چُقور( çöğür) ناميده مي شود. اندازه كاسه چُقور34 سانتي متر بوده، و بلندي دسته­اش 45 سانتي متر است. سيمهايش كاملاً شبيه به باقلاماي معمولي است.سايز بزرگ باقلاما(kısa sap Bağlama) خوانده مي شود. اندازه كاسه باقلاماي معمولي 40 سانتي متر و طول دسته­اش 60سانتي متر است.كوك معمولي باقلاماي دسته كوتاه به ترتيب از پائين ترين سيم رِ( re)، سُل(sol )، لا(la )است.

ديوان­سازي: نام ديگر اين ساز باقلاماي دسته بلند(uzun sap bağlama)است.اندازه كاسه­اش 50 سانتي متر، طولِ دسته­اش65 سانتي متر است. اين ساز داراي 7 سيم است ولي در گذشته 9 سيم داشته است. كوك معمولي باقلاماي دسته بلند به ترتيب از پائين ترين سيم لا(la )، رِ( re)، سُل(sol ) است.منظور از كوك معمولي،كوكي است كه اغلب مقامها و ترانه ها با آن قابل اجرا است.

ميدان­سازي:همانطور كه از نام آن پيدا است در قديم در ميدان ها و مكان هاي عمومي استفاده مي شده است.اندازه كاسه­اش 60 سانتي متر، طولِ دسته­اش72 سانتي متر است. اين ساز داراي 12سيم است.

ساختار باقلاما: شامل 2 بخش اصلي مي­گردد: كاسه و دسته. پشت كاسه از چوبهاي نازكي پوشيده شده كه به كاسه­اي از چوبهاي درختاني چون ناروَن، توت و اَردَج ساخته شده؛ اتصال مي­يابد. كاسه دسته را هم دربر مي­گيرد(محل وصل به دسته) كه آن هم از چوبِ درختاني سبك و بادوام مثل زيرفون و اَردَج ساخته مي­شود. در بخش پايين­ كاسه، يك قسمت كوچك به نام خَرَكِ تحتاني اضافه گرديده است، كه در آنجا سيمها به هم گره مي­خورند. البته سيمهايي كه در آنجا گره   خورده­اند از آنجا به خرك مياني مي­رسند(جاييكه سيمها از روي پُل يا خرك عبور كرده و به بالاي دسته اتصال«گوشي ها» مي­يابند). اين خرك مياني مي­تواند حركت كرده و در صورت لزوم تنظيم شود. پرده­ها طوري بر دسته ساز بسته  مي­شوند كه سيستم صدايي موسيقي مردمي تركيه را با تغييرات اندكي مطابق با همان ناحيه ايجاد نمايد. در انتهاي دسته گوشي­ها با زاويه 15 درجه به عقب قرار گرفته­اند. انتهاي ديگر سيمها در سوراخهايي كه در هر قسمت گوشي تعبيه شده، گره مي­خورند. گوشي ها به منظور كوك كردن ساز و كوتاهي و بلندي سيمها كاربرد دارند. يك خرك فوقاني در بالاي دسته قبل از گوشي ها تعبيه شده تا از رها شدن سيمها و به هم خوردن كوك جلوگيري نمايد.

كاسه: 2 نوع كاسه وجود دارد يكي به روش قالبي و ديگري به شيوه ورقه­اي(تركه اي). كاسه قالبي از كُنده درختان ساخته مي­شود. در اين روش كُنده اي كُلفت انتخاب شده و شكاف داده مي­شود؛ در بيشتر موارد از تنه درختاني چون توت، شاه بلوط و آلوش استفاده مي­شود. كُنده وقتي شكاف داده مي­شود كه كاسه درخت تازه باشد. بايد توجه داشت كه ضخامت اين كُنده براي تهيه كاسه بايد يكنواخت بريده شود. به­منظور حفاظتِ كاسه ساز از خراب شدن و فساد بايد كاسه شكاف داده شده از چوب درخت را روباز گذاشت تا خشك شود .در روش ورقه­اي در ابتدا قالب با توجه به شكل كاسه ساخته مي­شود.چوبهايي كه بدين روش برش مي­خورند در ابتدا بايد حرارت ببينند و سپس اين قطعات در كنار هم با لايه نازكي از چسب به يكديگر چسبانده مي­شوند، به منظور شل نشدن بايد دور اين قطعات با قيطاني بسته شود.

صفحه ساز: اين بخش كه به منظور ايجاد صدايي خوب از ساز بسيار مهم و اصلي به شمار مي­آيد. صفحه ساز را با روغني از درخت صنوبر آغشته مي­سازند، لايه نازكي هم براي استفاده در خرك پاييني (جايي­كه سيمها به آن گره مي­خورند و قابل جابجايي است) بكار مي­رود. در بخش كاسهِ ساز از چوبِ درختاني كه رنگشان تيره است استفاده   مي­شود.

دسته و پرده­ها: براي دسته، از چوبِ درختاني چون بلوط استفاده مي­كنند. درختي كه چوبش مورد انتخاب قرار مي­گيرد، بايد رگه­دار بوده و گره­اي نداشته باشد. اين چوبها به شكل مثلثي بريده مي­شوند و به اندازه طولِ دسته جدا مي­شوند. پس از اينكه آنها به قدر لازم خُشك شدند يا در كوره خُشكانده شدند، در بعضي قسمتهاي بالاي خَرَك سوراخ­هايي با زاويه 15 درجه تعبيه مي­شود. سپس قسمتهايي از دسته محاسبه شده و به منظور پرده­بندي، علامت­گذاري مي­شود. پرده­ها عموماً از نخ پلاستيكي مشكي تهيه مي­شوند. شماره پرده­ها در باقلاماي دسته كوتاه 19 و در باقلاماي دسته بلند 24  است. به منظور بستن پرده­ها بر روي دسته در ابتدا آنها را مي­پيچانند و پس از 4 بار گردش دور دسته، گره مي­زنند. پرده­ها نبايد خيلي سفت يا خيلي شُل بسته شوند. يعني طوري روي دسته بسته شوند كه قابل حركت و جابه­جايي باشند.

گوشي­ها: پس از اينكه باقلاما تكميل شد و پوليش خورد،قسمت خاصِ گوشي­ها(سر پنجه) سوراخ مي­شود. 4 سوراخ در سمت روي دسته و 3 سوراخ در طرف كنار آن ايجاد مي­شود. گوشي­ها بوسيله چرخِ دستگاهِ تراش از چوبِ درختاني مثل مَمرَز، بلوط و شمشاد تهيه مي­شوند. ساختمان گوشي­ از پايين به بالا ضخامت مي­يابد و با يك انحراف كوچك، سوراخي در برآمدگي­اش كنده مي­شود تا سيم بتواند از ميانش عبور كند.

خَرَك: 3 خرك بر روي باقلاما وجود دارد. 1- خرك مياني اين خرك كه مهمترين خرك بر روي ساز است سيمها را از سطح كاسه جدا كرده و براي تشكيل صدايي مناسب قابل جابجايي است. اين خرك در حدود 8 تا 10 سانتيِ ازطرف پائينِ كاسه ساز واقع شده كه نه بايد زياد بلند باشد نه زياد كوتاه. شكافهاي كوچكي بر روي آن زده مي­شود، تا سيمها از ميانش عبور كنند. 2- خرك بالايي بر روي دسته،خرك بالايي جايش در انتهاي دسته قبل از شروع پرده­هاست. كه كارش كاستن از طول سيمها از دسته به بخشِ مركزي است.  3- خرك تحتاني جايي­كه سيمها در آنجا گره مي­خورند. خركها معمولاً از شاخ، استخوان، عاج و چوبِ درختاني سخت چون شمشاد ساخته مي­شود.

سيمها: در قديم از موي اسب، روده و ابريشم به جاي سيم استفاده مي­شد.اما امروزه بيشتر سيمهاي فولادي كه صداي بهتري مي­دهند استفاده مي­شوند، همچنين برخي از سيمها ابريشم/فنري هستند.

مضراب: اين وسيله كه براي نواختن باقلاما به كار مي­رود.مضراب يا تَزَنه ناميده مي­شود. تَزَنه از موادي مثل صدف، چوبِ گيلاس، شاخ، پرِ غاز و پلاستيك تهيه مي­شود. سابقاً فقط از چوبِ گيلاس و صدف ساخته مي­شد. درخشش و قابل انعطاف بودن صدف و چوبِ گيلاسي كه تميز و داراي شيره است,برای مضراب بسيار عالي به­شمار مي­آمد. اين مضرابها پس از ساخته شدن در روغن زيتون خوابانده مي­شوند تا بادوام شده و صداي خوبي بدهند. امروزه مضرابهاي پلاستيكي كاربرد وسيع­تري يافته است.

كوكهاي باقلاما: صداي تنظيم­ شده در سازهاي موسيقي كوك ناميده مي­شود. در معناي كليِ لغت، كلمه (دوُزن) (düzen) اغلب براي سازهاي موسيقي مردمي تركيه كاربرد دارد.در موسيقي مردمي تركيه، سازهاي خانواده باقلاما كوكهاي متفاوتي دارند. اصولاً كوكهاي اصلي باقلاما عبارت است از:كارا دوُزَن به صورت لا- رِ – سُل و باقلاما دوُزني به صورت رِ – سُل – لا .كوك هاي ديگر به موقع معرفي خواهد شد.

مقايسة باقلاماي دسته كوتاه(چگور) وباقلاماي دسته بلند(ديوان سازی)

اگرچه كوك اين دو ساز متفاوت است،اما تمام قطعات و مقامها از يك صدا بر روي هر دو ساز قابل اجرا است و نتهاي نوشته شده براي باقلاماي دسته كوتاه با اندكي تغيير بر روي باقلاماي دسته بلند قابل اجرا است و بر عكس. تمام مضرابها و پايه هاي ريتميك دقيقاً مشابه هم است، تفاوت اساسي در نوع حركت بر روي دسته است به طوري كه نواختن يك قطعه ثابت بر روي باقلاماي دسته كوتاه از سيم دوم شروع مي شود و در نهايت به دليل گستره كمِ ملوديك اغلب قطعات به سيمِ سوم و اول هم حركت ميشود،در حالي كه نواختن همان قطعه بر روي باقلاماي دسته بلند از سيم اول شروع مي شود و نهايتاً حركت به پائين دسته بر روي همان سيم است و در موارد اندكي از سيمهاي ديگر براي نواختن اصلِ ملودي استفاده مي شود.به عبارت ديگر در باقلاماي دسته بلند حركت در طول دسته است ولي در باقلاماي دسته كوتاهحركت در عرض دسته،اگر حركت در عرض را تغييرِ وضعيتِ(status) دست بناميم و حركت در طولِ دسته را تغييرِ موقعيتِ(position) دست بدانيم ، در نتيجه در نوازندگيِ باقلاماي دسته كوتاه ما تغيير وضعيت دست را داريم و در باقلاماي دسته بلند تغيير موقعيت دست. براي روشن تر شدن موضوع جاي صداهاي اصلي را بر روي دسته دو ساز نشان مي دهيم.(با توجه به اين كه صداي ايست و آغاز و پايان در اكثر مقامها صداي لا است، مثالِ ما هم از صداي لا آغاز و تا اكتاو ادامه يافته است.)

باقلاما

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 
گروه ترکمان

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 

 

متد باقلاما

جهت دانلود فایل pdf روی لینک زیر کلیک کنید

متدهای باقلاما

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
   
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر کنسرت دو نوازی کمانچه به نوازندگی کیهان کلهر و باغلاما با اجرای اردال ارزنجان در تاریخ 21 ، 22 و 23 شهریور ماه ، در تالار وحدت و 24و 25 شهریور در یکی از تالارهای شیراز برگزار می‌شود. کیهان کلهر نوازنده کمانچه با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت گفت : اردال ارزنجان یکی از نوازندگان برجسته ساز "باغلاما" از کشور ترکیه است که کنسرتهای متعددی را با یکدیگر در اروپا و آمریکا اجرا کرده بودیم اما برای نخستین بار است که اجرای مشترکی را در ایران به روی صحنه می ‌بریم. وی در ادامه افزود : علاوه بر برگزاری کنسرتهای متعدد آلبوم "تا بیکران دور دست" را نیز با این نوازنده منتشر کرده بودم لذا قرار است در این کنسرت بداهه نوازی بر اساس مقام‌های علوی ترکیه و موسیقی منطقه غربی ایران را اجرا کنیم.

erdal erzinjan -keyhan kalhor

همچنین به گزارش بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کیهان کلهرـ نوازنده‌ی چیره‌دست کمانچه ـ به همراه اردال ارزنجان ـ هنرمند اهل ترکیه ـ بعد از ماه رمضان در تالار وحدت تهران به اجرای موسیقی می‌پردازند. 
کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده ایرانی در این کنسرت در کنار «ارزنجان» هنرمند برجسته اهل کشور ترکیه می‌نشیند تا به همنوازی کمانچه و بائلاما بپردازند. 
این دو هنرمند پیش از این نیز در کشورهای بسیاری کنسرت داده بودند و در ایران هم آلبوم «تا بیکران دوردست» که به بداهه‌نوازی این دو نوازنده اختصاص داشت منتشر شده بود. 
این کنسرت در روزهای 21، 22 و 23 شهریورماه در تالار وحدت برگزار می‌شود. 

erdal-kalhor

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
   
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
   
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 

 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 
 
موسیقی درمانی
 
y3exwa4l2aqel5pdxzw0.jpg
 
بی شک،‌ موسیقی موهبت و پرتویی الهی است و ضرورت وجود و استفاده از آن در تقدیر بشر و   برنامه ریزی یزدانی قرار دارد و نیازی زیستی و سرشتی قوی پشتوانه آن است که این گونه در زوایای گوناگون زندگی بشر، از آموزش و تربیت و یادگیری تا نیایش و درمان و سرگرمی او نفوذ پیدا کرده است. موسیقی همچون امواج دریا سراسر انرژی، کشش و علاقه، دوستی، محبت و جذابیت است. این انرژی، نیرو و کشش وقتی از حد خود بگذرد امواجی خروشان و طوفانی می شود که پریشان کننده است و انسان بدون قایق اندیشه در این دریای مواج، ادوار خو و گسسته خواهد شد.موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه، ادراک و شناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند.موسیقی ذات ارتباط، عشق و دوستی است. از ابتدای تاریخ، بشر از موسیقی برای شفای بیماران استفاده می کرده است. یونانیان معتقد بودند که امراض نتیجه عدم هارمونی در وجود فرد است و موسیقی می تواند با برگرداندن هارمونی و نظم در بدن سلامتی را برای فرد مورد استفاده به ارمغان آورد.طبق تعریف "انجمن ملی موسیقی درمانی" (NAMT) ، موسیقی درمانی عبارتست از " کاربرد موسیقی جهت تأمین،‌حفظ و بهبود سلامت جسمانی و روانی. در همه جوامع بشری، از موسیقی درمانی در بیمارستان ها، مراکز روان درمانی و روانپزشکی و مراکز نگهداری سالمندان استفاده گردد.موسیقی درمانی یکی از ابزارهای تربیتی و اثرگذار زندگی معاصر است و هر کس ناگزیر به شکلی از آن استفاده می کند، پس فهم آن نیز جزء آموزش فکری  مردم و از جمله وظایف آموزش و پرورش هر کشوری است.
intro.jpg

موسیقی درمانی به معنی استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقایی برای توانبخشی تمامی بیماران (جسمی و روانی) است. انجمن موسیقی درمانی آمریکا (1997 ) موسیقی درمانی را استفاده از موسیقی برای اهداف درمانی شامل تجدید، ‌ایجاد و تقویت سلامت بدنی و روانی تعریف می کند.در موسیقی درمانی دو روش فعال و غیر فعال رواج بسیاری دارد. روش غیر فعال، ‌شنیدن موسیقی و روش فعال نواختن، خواندن و حرکت های موزون و بحث و گفتگو پیرامون موسیقی است. در موسیقی درمانی غیرفعال عمده تأثیر در برانگیختن و تأثیر گذاری بر واکنش های عاطفی و ذهنی و در روش موسیقی درمانی فعال واکنش های مختلف عاطفی، ذهنی،‌حسی و حرکتی، تحریک و هماهنگ می شود.روش ها و برنامه های موسیقی درمانی برای هر سنی از نوزاد تا سالمند و برای همه ی بیماری ها از نقایص حسی و حرکتی و معلولیت های جسمی تا اختلال های روانی، رفتاری و بیماری های مزمن رو به مرگ به کارگرفته می شود. این فن به تقویت توانایی ها و کاهش ناراحتی ها و ناتوانی های آنها کمک می کند. برنامه و روش های موسیقی درمانی متنوع و متناسب با نیاز افراد تنظیم و تجویز می شود. محورهای اصلی برنامه های موسیقی درمانی شامل شنیدن موسیقی مناسب و انتخابی، نواختن موسیقی در شکل های فردی و گروهی (بدیهه نوازی)،‌خواندن ترانه ها و آواگری های مناسب فردی و گروهی، بحث و گفتگو در مورد موسیقی و مفاهیم آن، حرکت های موزون، تمرین پیرامون تصورهای هدایت شده با موسیقی، نمایش و قصه پردازی های موسیقایی و ساختن آهنگ و ترانه است.موسیقی ابزار موسیقی درمانگر است. موسیقی درمانگر می کوشد تا از این زبان به طور روان و مؤثر استفاده کند. او در دوره ی تحصیل دست کم به یک ساز تخصصی ملی یا بین المللی آشنایی پیدا         می کند. مهارت های صدایی، توانایی تنظیم و تصنیف و ابداع آوازهای ساده، توانایی رهبری و آگاهی در نواختن سازهای ملودیک ساده از فن هایی است که موسیقی درمانگر می آموزد. او به خوبی می تواند با جریان درمان ارتباط برقرار کند و در طول جلسه های موسیقی درمانی ارزیابی مناسبی از طرح های درمانی و روند بهبودی به عمل آورد.موارد زیر بخشی از بیماری هایی است که در حال حاضر از خدمات موسیقی درمانی بهره مند می شوند :-افرادی که نقایص هوشی-حسی دارند مانند عقب ماندگان ذهنی، ناشنوایان، نابینایان و کسانی که اختلال گفتاری دارند.-معلولان و کسانی که ناراحتی های ارتوپدی در استخوان، مفصل و عضله ها دارند. همچنین معلولانی که دچار نقیصه های چند گانه هستند، مثل کسانی که فلج مغزی توأم با عقب ماندگی و یا ناشنوایی دارند، یا عقب ماندگانی که نابینا هم هستند، یا معلولانی که مشکل گفتاری نیز دارند و . . . -اختلال های رفتاری و عاطفی شامل اضطراب و افسردگی کودکان، ترس های مرضی، اتیستیک، بزهکاری، بیش فعالی و . . . اختلال روانی شامل ناراحتی های روان نژندی مانند اضطراب،‌افسردگی، وسواس، فوبی، هیستری و  بیماری های روان پریشی شامل انواع اسکیزوفرنی، افسردگی های دو قطبی و . . . بیماری های جسمی مزمن، از دردهای ساده تا بیماری های مزمن قلبی، کلیوی و تنفسی.همه بیماران          می توانند برای کاهش علایم اصلی بیماری از موسقی استفاده کنند. این کار به طور جانبی روی علایمی که ارتباط غیر مستقیم با ناراحتی دارند اثر گذاشته و شرایط بدنی و روحی مناسب تری برای سلامت و خوشی بیمار فراهم می سازد.

به نقل از موج زندگی

گردآوری شده در سایت خبری فراتر از خبر

 


 
 
 |    نوشته شده توسط مسعود
 
 
 

pctfx3.3

Silent Music Template

Multimedia CD Catalogues گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog Iran Domain Registration

تهیه وب پورتال اختصاصی برنامه نویسی تحت وب